Category Archives: Tenderi

Završeni radovi na deonici puta Janjski most – Babin zub

Direkciji za razvoj, urbanizam i izgradnju opštine Knjaževac predata je na upotrebu završenu deonica puta Janjski most – Babin zub, od Konjarnika do Leskove glave.

Rekonstrukciju puta, dugog dva i po kilometra, finansiralo je Javno preduzeće ”Stara planina”, a izvođač je bilo Preduzeće za puteve Zaječar Štrabag.


Javni uvid i stručna rasprava o regulaciji dalekovoda 35 kv „Balta Berilovac-Jabučko ravnište“ i regulacije groblja „Berčinovačko Brdo“ u Knjaževcu


Odeljenje za urbanizam ,komunalne delatnosti i inspekcijske poslove
Oglašava Javni uvid i stručnu raspravu o Nacrtu plana detaljne
regulacije dalekovoda 35 kv „Balta Berilovac-Jabučko ravnište“ na
Staroj Planini i o Nacrtu plana detaljne regulacije groblja
„Berčinovačko Brdo“ u Knjaževcu kao i Izveštaju o strateškoj proceni
uticaja na životnu sredinu plana detaljne regulacije dalekovoda 35 kv
„Balta Berilovac-Jabučko Ravnište“ na Staroj Planini i plana detaljne
regulacije groblja „Berčinovačko Brdo“ u Knjaževcu.

Javni uvid održaće se u trajanju od 30 dana, od 02. septembra do 02.
oktobra 2013 godine,radnim danima od 8 do 15 časova u prostorijama JP.
“Direkcija za razvoj, urbanizam i izgradnju opštine Knjaževac“ i u
zgradi SO Knjaževac soba br.44.


Sanacija deonice Konjarnik – Leskova glava

Naša novinarska ekipa danas je na putu za Staru planinu posetila deonicu Konjarnik- Leskova glava na kojoj se izvodi sanacija puta.

Naši novinari su se uverili, a fotografi zabeležili da su na ovoj deonici radovi pri kraju, asfaltiran je veći deo puta – presvučen novim slojem asfalta.Ostalo je svega oko 250 metara neasfaltiranog dela na ,,Leskovi,, – takođe je i potpuno zakrpljen put od Kalne do Stare planine.


Stara planina : Uskoro nova saobraćajnica i parking na Jabučkom ravništu


Do kraja ovog meseca trebalo bi da se završi nova saobraćajnica (C4, C6) kao i parking na Jabučkom ravništu.

Naša novinarska ekipa je obišla radove na novoj saobraćajnici i parkingu iznad novog Hotela na Jabučkom ravništu.Od nadležnih saznajemo da će  parking koji se uveliko asfaltira biti gotov do planiranog roka 1.septembra.

Investitor ovog projekta je Javno preduzeće za razvoj planinskog turizma ,,Stara planina,, iz Knjaževca.dok radove izvodi firme Deneza M inženjering  doo Beograd.


Tender za izradu studije za postavljanje privremenih objekata u funkciji skijališta u ski centru Stara planina

Javno preduzeće Skijališta Srbije objavilo je Tender za javnu nabavku male vrednosti – Predmet javne nabavke je izrada zapisnika
– studije lokacija za postavljanje privremenih objekata u funkciji
skijališta u ski centru Stara planina .

Predmet javne nabavke jei zrada Studije lokacija za postavljanje privremenih objekata u funkciji skijališta u okviru ski centra na Staroj planini

.

Cilj izrade je uspostavljanje regulativne osnove zapostavljanje privremenih objekata , odnosno, privođenje prostora nameni u funkciji uređenja i opremanja skijališta, na teritoriji opštine Knjaževac

.

Studijom lokacija za postavljanje privremenih objekata u funkciji skijališta treba:

Sagledati i implementirati ulazne podatake iz Izmenama i dopunama plana detaljne regulacije prve faze turističkog rizorta „Jabučko Ravnište“ i Planom Generalne Regulacije turističkog naselja „Konjarnik“ na Staroj planini, kao i opredeljenja iz vežećih razvojnih lokalnih dokumenata-

–>