Category Archives: Događaji

Školarci i Studenti i čiste i pošumljavaju Staru planinu

 

Povodom Međunarodnih dana zaštite šuma i voda 21. i 22. marta Studentski parlament Šumarskog fakulteta iz Beograda u saradnji sa gradom Pirotom organizuje akciju pošumljavanja i čišćenja Stare planine.

Akcija će biti održana 28. i 29. marta 2017. pod nazivom “TVOJ ŽIVOT SU TVOJA DELA!”.
U akciji će učestvovati 50 studenata Šumarskog fakulteta zajedno sa 100 učenika osnovnih i srednjih škola iz Pirota. Kako je planirano, 28. marta će se realizovati čišćenje vodotoka, izletišta i mini deponija, dok će 29. marta studenti i učenici izvršiti pošumljavanje određenih lokaliteta na Staroj planini.
Poslednjeg dana akcije će se održati tribina, gde će studenti prezentovati učenicima radove o zaštiti životne sredine, uticaju prirode na čoveka i slično. Studenti će biti smešteni u Planinarskom domu kraj sela Dojkinci na Staroj planini.
Pored Grada Pirota i Šumarskog fakulteta iz Beograda, akciju su podržali i Turistička organizacija “Pirot”, JKP “Komunalac”, Šumsko gazdinstvo “Pirot”, Park prirode Stara planina, Osnovna škola “Sveti Sava” i Srednja stručna škola iz Pirota.

Izvor .pirotskevesti.rs

Nastavak radova na Staroj planini

U ime opštine Knjaževac, predsednik opštine Knjaževac, mr Milan Đokić, potpisao je u Beogradu ugovor sa Ministarstvom trgovine, turizma i telekomunikacija, vredan 40 miliona dinara. Ugovor se odnosi se na dalje infrastrukturno opremanje Jabučkog ravništa na Staroj planini. Projektom su predviđeni radovi na distributivnoj vodovodnoj mreži u zoni I profilu saobraćajnica C2, C4, C6 I C2 – produžetak I fekalnoj kanalizaciji na delu saobraćajnice C2 – produžetak, na Jabučkom ravništu.
To praktično znači da će građevinske parcele, koje su po važećoj planskoj dokumentaciji predviđene za izgradnju smeštajnih, poslovno stambenih I sportsko –rekreativnih objekata, biti infrastrukturno opremljene. Po završetku realizacije Projekta, za godinu dana, svaka parcela imaće omogućen priključak na vodovodnu mrežu.

SLEPI ZRENJANINAC OSVOJIO NAJVIŠI VRH SUVE PLANINE

Foto: Facebook Slavoljub Epifanić

Foto: Facebook Slavoljub Epifanić

Zrenjanin- Zrenjaninac Slavoljub Epifanić (51) koji je potpuno slep, osvojio je najviši vrh od 1.810 metara Suve planine. Zimski uspon na Trem, Suve planine i ove godine okupio je oko 850 učesnika širom Srbije i inostranstva koji su po zaleđenom i nepristupačnom terenu uspeli da savladaju put dug čak 22,8 kilometara. Slavoljub Epifanić je dokazao da volja i  trud pobeđuju svaku vrstu hendikepa.

-Staza je bila vrlo zahtevna, bilo je klizova i potpuno nepristupačno za kretanje. Planinarska akcija za mene je bila je još jedan izazov, znao sam u šta se upuštam, ali akcije i životni izazovi su sastavni deo moga života. Put je bio izuzetno težak, uspon i spust su trajali oko devet časova. Tereni su bili različiti, na nekim mestima put je bio potuno pod ledom, međutim najopasniji je bio nagib od 60 stepeni, te je samo jedan pogrešan korak mogao da vas odvede u provaliju-rekao je Epifanić, član Kluba planinara “Zrenjanin”.

Epifanić ističe da ovaj poduhvat ne bi mogao da izvede bez pratioca Zvonka Momirskog člana zrenjaninskog kluba planinara i Nikole Sretenovića, iz Gorske službe spasavanja.

-Moje kretanje na Trem iziskivalo je veliku koncentraciju sve vreme i pauze koje su mi bile potrebne da predahnem, na svu sreću uspeo da savladam teren i uspešno se popnem i spustim sa Suve planine- dodao je Slavoljub.

 
Spasioci GSS-a pritekli u pomoć planinarki koja je odklizala niz padinu na Staroj planini (Foto)

Spasioci su primili poziv o planinarki koja je zaostajala od planinarske ture kako bi napravila par fotografija i usled  pokušaja da prepreči stazu koja se kreće preko dela “Žarkova Čuka” izgubila je tlo pod nogama I odklizala niz padinu 400 metara kako bi se zaostavila na obodu šume. Spasioci koji su obezbeđivali uspon su momentalno po informaciji o nesreći krenuli u pomoć I pretragu nepreglednog terena .
Akciji spašavanja su se istog trenutka pridružili i spasioci koji su u tom trenutku bili dežurni na skijalištu na Staroj planini. Nakon pronalaska povređene planinarke ustavnovljeno je došlo do povrede butine kao i da ima vidljivih znakova pothlađenosti. Usled nepristupačnog terena da povređenu planinarku spuste do podnožja, spasioci su po velikom nagibu, morali transport da izvrše uz padinu. Za prvu pomoć je korišćena spinalna daska, astro folija kao i planinarska vreća.  U trasportu povređene su pomogli i planinari koji su učestvovali u turi.
Nakon skoro tri sata transporta po teškom i klizavom terenu, spasioci zajedno su sa povređenom planinarkom stigli u planinarski dom “Babin Zub” gde ih je sačekao dežurni lekar.
Javni konkurs za izbor direktora Javnog preduzeća „Stara planina”

Vlada Srbije objavila je konkurs za izbor direktora javnog preduzeća za razvoj planinskog turizma “Stara planina” iz Knjaževca, na period od četiri godine.

Ranije su objavljeni konkursi za izbor direktora javnih preduzeća Nuklearni objekti Srbije, Putevi Srbije, Transnafta, Koridori Srbije, Državna lutrija Srbije, Emisiona tehnika i veze, Javnog preduzeća za skloništa, kao i za četiri nacionalna parka: Tara, Đerdap, Fruška gora i Kopaonik.

Skupština Srbije usvojila je Zakon o javnim preduzećima krajem februara prošle godine koji predviđa da se direktori javnih preduzeća u Srbiji biraju na javnom konkursu i da neće moći da budu partijski funkcioneri.

Rok za podnošenje prijava na konkursu je 30 dana od dana objavljivanja u Službenom glasniku.

Kandidati treba da imaju najmanje pet godina radnog iskustva na poslovima za koje se zahteva visoko obrazovanje i najmanje tri godine radnog iskustva u delatnostima kojima se bavi javno preduzeća.

Na osnovu člana 36. stav 3. Zakona o javnim preduzećima („Službeni glasnik RS”, broj 15/16) i Odluke o sprovođenju javnog konkursa za izbor direktora Javnog preduzeća za razvoj planinskog turizma „Stara planina”, Knjaževac, Miloša Obilića 1, koju je donela Vlada, 05 Broj: 111-1632/2017 od 23. februara 2017. godine,

Vlada objavljuje

JAVNI KONKURS

ZA IZBOR DIREKTORA JAVNOG PREDUZEĆA ZA RAZVOJ PLANINSKOG TURIZMA „STARA PLANINA” KNJAŽEVAC,
MILOŠA OBILIĆA 1

 

1. Podaci o Javnom preduzeću: Javno preduzeće za razvoj planinskog turizma „Stara planina” Knjaževac, Miloša Obilića 1;
– sedište Javnog preduzeća je: u Knjaževcu, Miloša Obilića 1;
– pretežna delatnost Javnog preduzeća je: 7022 konsultantske aktivnosti u vezi s poslovanjem i ostalim upravljanjem.

2. Radno mesto: direktor Javnog preduzeća za razvoj planinskog turizma „Stara planina” Knjaževac, Miloša Obilića 1.
Poslovi direktora: predstavlja i zastupa javno preduzeće, organizuje i rukovodi procesom rada, vodi poslovanje javnog preduzeća, odgovara za zakonitost rada javnog preduzeća, predlaže dugoročni i srednjoročni plan poslovne strategije i razvoja i odgovoran je za njihovo sprovođenje, predlaže godišnji, odnosno trogodišnji program poslovanja i odgovoran je za njegovo sprovođenje, predlaže finansijske izveštaje, izvršava odluke nadzornog odbora, bira izvršne direktore, bira predstavnike javnog preduzeća u skupštini društva kapitala čiji je jedini vlasnik javno preduzeće, zaključuje ugovore o radu sa izvršnim direktorima, u skladu sa zakonom kojim se uređuju radni odnosi, donosi akt o sistematizaciji, vrši druge poslove određene zakonom, osnivačkim aktom i statutom javnog preduzeća.

3. Uslovi za imenovanje: