Stara planina : DAVANJE U ZAKUP SKI BIFEA NA KONJARNIKU

Na osnovu člana 5. Zakona o javnim skijalištima („Službeni glasnik RepublikeSrbije“ br.46/2006) i Odluke Nadzornog odbora Javnog preduzeća „Skijališta Srbije“broj 129/1 od 12.01.2015. godine, Javno preduzeće „ Skijališta Srbije“ raspisuje JAVNI POZIV za dostavljanje pisanih ponuda za zaključenje Ugovora o zakupu ski bifea na polaznoj stanici žičare „Konjarnik” u Skijalištu „Stara planina“.
Predmet ovog javnog poziva je davanje u zakup objekta ski bifea na polaznoj stanici
žičare „Konjarnik” u Skijalištu „Stara planina“, površine u osnovi 103 m² (63 m²
površina objekta i 40 m² površina pripadajuće terase) i 72 m² otvorene terase na
betonskoj podlozi, izgrađenog na katastarskoj parceli 8041/13 KO Crni vrh, opština
Knjaževac.

Objekat se izdaje u zakup u viđenom stanju, na neodređeno vreme, a objekat se izdaje isključivo za obavljanje ugostiteljske delatnosti.Objekat koji je predmet ovog javnog poziva niti bilo koji njegov deo, ne može biti predmet podzakupa.

Ponuđena zakupnina treba da bude iskazana u EUR, bez PDV-a. Minimalni iznos
mesečne zakupnine za mesece decembar, januar, februar, mart i april iznosi 300,00 evra u dinarskoj protivvrednosti bez PDV-a, a minimalni iznos mesečne zakupnine za mesece maj, jun, jul, avgust, septembar, oktobar i novembar iznosi 150,00 evra u dinarskoj protivvrednosti bez PDV-a. Obaveza plaćanja PDV-a na iznos zakupnine tereti ZakupcaObračun zakupnine počinje od momenta zaključenja predugovora o zakupu.
Zakupodavac zadržava pravo promene zakupnine u slučaju bitne promene
tržišnih uslova. Osim zakupnine, na teret Zakupca padaju i svi drugi troškovi
vezani za objekat: utrošena električna energija, komunalni troškovi i sve vrste
lokalnih taksi i naknada.

Rok za podnošenje ponuda je 28.01.2015. godine do 13 časova.

Sve potrebne informacije zainteresovani ponuđači mogu dobiti na telefon 011/222-3967, kontakt osoba Nenad Savić.

U nastavku teksta pogledajte konkursnu dokumentaciju :


Foto www.bastabalkana.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *