Javni uvid i stručna rasprava o regulaciji dalekovoda 35 kv „Balta Berilovac-Jabučko ravnište“ i regulacije groblja „Berčinovačko Brdo“ u Knjaževcu


Odeljenje za urbanizam ,komunalne delatnosti i inspekcijske poslove
Oglašava Javni uvid i stručnu raspravu o Nacrtu plana detaljne
regulacije dalekovoda 35 kv „Balta Berilovac-Jabučko ravnište“ na
Staroj Planini i o Nacrtu plana detaljne regulacije groblja
„Berčinovačko Brdo“ u Knjaževcu kao i Izveštaju o strateškoj proceni
uticaja na životnu sredinu plana detaljne regulacije dalekovoda 35 kv
„Balta Berilovac-Jabučko Ravnište“ na Staroj Planini i plana detaljne
regulacije groblja „Berčinovačko Brdo“ u Knjaževcu.

Javni uvid održaće se u trajanju od 30 dana, od 02. septembra do 02.
oktobra 2013 godine,radnim danima od 8 do 15 časova u prostorijama JP.
“Direkcija za razvoj, urbanizam i izgradnju opštine Knjaževac“ i u
zgradi SO Knjaževac soba br.44.
Javna sednica održaće se 03. oktobra 2013 godine, u 12 časova u
prostorijama Skupštine opštine Knjaževac (sala Opštinskog veća).Uvid u
Nacrte navedenih planova može se izvršiti i na sajtu opštine Knjaževac
www.knjazevac.rs.

Primedbe na planirana rešenja, u toku javnog uvida, mogu se u pisanoj
formi dostaviti Opštinskoj upravi-Odeljenju za urbanizam, komunalne
delatnosti i inspekcijske poslove opštine Knjaževac, najkasnije do 02.
oktobra 2013 godine.

Pravna i fizička lica mogu pred Komisijom za planove Skupštine opštine
Knjaževac da obrazlože svoje primedbe, koje su u pisanom obliku poslali
tokom javnog uvida.

Pre izlaganja na javni uvid, Komisija za planove Skupštine opštine
Knjaževac je na sednici održanoj 23. avgusta 2013. godine izvršila
stručnu kontrolu Nacrta navedenih planova. Javni uvid se organizuje na
osnovu člana 50. Zakona o planiranju i izgradnji («Službeni glasnik
Republike Srbije», broj 72/2009, 81/2009,-ispr., 64/2010-odluka US ,
24/2011 i 121/12).

Po završetku javne sednice Komisija za planove sačinjava Izveštaj koji dostavlja nosiocu izrade plana.Izvor Knjaževačke vesti