Informacije

 

Kada se može ostvariti pravo za povraćaj novca za kupljene ski karte

 1.       Povreda korisnika ski karte

Povraćaj je moguće ostvariti za dane za koje nije započeto korišćenje ski karte u visini plaćenog iznosa cene karte.

Potrebna dokumenta: A) Fotokopija izveštaja ovlašćene ambulante da je korisnik povređen; B) Izveštaj službe spasavanja; C) Original ski karte.

2.       Povreda člana porodice korisnika ski karte

Povraćaj je moguće ostvariti za dane za koje nije započeto korišćenje ski karte u visini plaćenog iznosa cene karte umanjenog za 30%.

Potrebna dokumenta: A) Fotokopija izveštaja ovlašćene ambulante da je član porodice korisnika ski karte povređen; B) Izveštaj službe spasavanja; C) Original ski karte.

3.       Smrtni slučaj člana porodice korisnika ski karte

Povraćaj je moguće ostvariti za dane za koje nije započeto korišćenje ski karte u visini plaćenog iznosa cene karte.

Potrebna dokumenta: A) Izjava korisnika ski karte sa podacima o smrtnom slučaju i podacima korisnika (lični broj i adresa); B) Original ski karte.

Prodaja ski karata pravnim licima

Za kupovinu ski karte preko računa potrebno je dostaviti zahtev za profakturu sa podacima o vrsti i količini karata koje su predmet kupovine, kao i sa svim podacima o firmi na koju treba da bude predračun.

Nakon uplate, karte se mogu podići na prodajnim mestima u ski centru na koji se kupovina odnosi.

Zahtev dostaviti na email marketing@skijalistasrbije.rs ili na fax 011 311 9030 sa naznakom za Dušicu Sikoru.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *