Category Archives: Tenderi

Stara planina : DAVANJE U ZAKUP SKI BIFEA NA KONJARNIKU

Na osnovu člana 5. Zakona o javnim skijalištima („Službeni glasnik RepublikeSrbije“ br.46/2006) i Odluke Nadzornog odbora Javnog preduzeća „Skijališta Srbije“broj 129/1 od 12.01.2015. godine, Javno preduzeće „ Skijališta Srbije“ raspisuje JAVNI POZIV za dostavljanje pisanih ponuda za zaključenje Ugovora o zakupu ski bifea na polaznoj stanici žičare „Konjarnik” u Skijalištu „Stara planina“.
Predmet ovog javnog poziva je davanje u zakup objekta ski bifea na polaznoj stanici
žičare „Konjarnik” u Skijalištu „Stara planina“, površine u osnovi 103 m² (63 m²
površina objekta i 40 m² površina pripadajuće terase) i 72 m² otvorene terase na
betonskoj podlozi, izgrađenog na katastarskoj parceli 8041/13 KO Crni vrh, opština
Knjaževac.

Objekat se izdaje u zakup u viđenom stanju, na neodređeno vreme, a objekat se izdaje isključivo za obavljanje ugostiteljske delatnosti.Objekat koji je predmet ovog javnog poziva niti bilo koji njegov deo, ne može biti predmet podzakupa.

Ponuđena zakupnina treba da bude iskazana u EUR, bez PDV-a. Minimalni iznos
mesečne zakupnine za mesece decembar, januar, februar, mart i april iznosi 300,00 evra u dinarskoj protivvrednosti bez PDV-a, a minimalni iznos mesečne zakupnine za mesece maj, jun, jul, avgust, septembar, oktobar i novembar iznosi 150,00 evra u dinarskoj protivvrednosti bez PDV-a. Obaveza plaćanja PDV-a na iznos zakupnine tereti Zakupca


Stara planina : Oglas o davanju u zakup kompleksa bivše školske imovine u selu Ćuštica

Na osnovu člana 12. Odluke o poslovnom i drugom prostoru opštine Knjaževac, i člana 51. Statuta opštine Knjaževac Opštinsko veće opštine Knjaževac, na sednici održanoj dana, 07.11.2014. godine, raspisalo je Oglas o davanju u zakup kompleksa bivše školske imovine u selu Ćuštica javnim nadmetanjem.

Opština Knjaževac daje u zakup javnim nadmetanjem Kompleks bivše školske imovine u selu Ćuštica, koji se nalazi na kp.br.2725 KO Ćuštica i sastoji se od:
– objekta (zgrade bivše škole) u površini od 287 m²,
– jedne podrumske prostorije u površini od 20 m²,
– pomoćne zgrade u površini od 64 m², i
– dvorišta – zemljišta uz objekat u površini od 0.21,50 ha
upisan u Listu nepokretnosti br. 36 KO Ćuštica, za period do 5 godina, a radi ostvarivanja prava građana u oblasti turizma i ugostiteljstva na način određen zakonskim propisima iz ove oblasti.

Početni iznos zakupnine je 17.842,30 dinara neto mesečno.

Oglas možete videti i preuzmite u nastavku teksta :


Muški spust sa Midžora – Stara planina čeka izgradnju skijališta i turističkog centra “Golema reka”

Srpska skijališta ponovo su prekrivena snegom! Ljubitelji zime i zimskih sportova, ali i hotelijeri i ugostitelji, zadovoljno trljaju ruke, takmičeći se ko će privući najviše posetilaca.

Osim nezaobilaznog Kopaonika, Stara planina odnedavno važi za jedan od najjačih aduta Srbije, kada je u pitanju zimski turizam. Nakon otvaranja hotela “Falkensteiner”, rizort Jabučko ravnište razvija se sve više, pa nas tako ove godine tamo očekuju i novi investitori, koji bi trebalo da grade apartmane i kondotel.

No, Jabučko ravnište samo je mali deo onoga što lepotica sa istoka ima da ponudi. Staroplaninci još nisu izvukli glavnu kartu iz rukava, koja bi im omogućila da postanu ozbiljna konkurencija Kopu. Sa druge strane planinskog masiva, koji deli Srbiju i Bugarsku, moglo bi biti izgrađeno velelepno skijalište i turistički centar.

Kompleks i skijalište “Golema reka” sa turističkim punktom “Mirica”, sa planiranih 3.500 ležajeva, 40 kilometara alpskih staza i žičarama koje bi se pele i iznad 2.000 metara nadmorske visine, svrstali bi Staru planinu među najznačanija skijališta regiona. Ovde bi mogla da se organizuju i takmičenja u takozvanom muškom spustu, za šta Međunarodna skijaška federacija propisuje najstrože uslove. Iako je ta faza razvoja planine i dalje prilično daleko, tokom 2013. godine napravljeno je nekoliko koraka na ovom putu.


Raspisan tender za zimsko održavanje puta L16 Janski most- Babin zub

Javno preduzeće “Direkcija za razvoj, urbanizam i izgradnju” Knjaževac i JP za razvoj planinskog turizma „STARA PLANINA raspisalo je 21.novembra 2013 godine Javnu nabavku JN br. 449/1-13 je USLUGA- Zimsko održavanje lokalnog puta L-16 u opštini Knjaževac, sezona 2013/2014.

 Opis predmeta nabavke: Predmet javne nabavke je USLUGA- Zimsko
održavanje lokalnog puta L-16 u opštini Knjaževac, sezona 2013/2014 – Zimsko održavanje lokalnog puta L-16 uređuje se Programom zimskog održavanja koji se dostavlja preduzeću sa kojim naručioci JP „Direkcija za razvoj,urbanizam i izgradnju opštine Knjaževac“ i JP za razvoj planinskog turizma

„STARA PLANINA“, sklope ugovor o zimskom održavanju lokalnog puta L-16 u

opštini Knjaževac, koji obuhvata lokalni put L-16 ( od Janjskog mosta do „doma na

Babinom zubu“) sa pristupnim saobraćajnicama i parkingom do hotela na Jabučkom

ravništu i pristupnom saobraćajnicom i parkingom na Konjarniku.Početak rada zimske službe je 15.11.2013. godine i njena aktivnost traje do31.03.2014. godine. Ukoliko dođe do padavina ili potrebe za intervencijom zbog pojave poledice i sličnih vremenskih neprilika interveniše se i pre i posle ovog termina propisanog trajanja zimske službe.

Vozila, građevinska mehanizacija i druga oprema neophodna za zimsko održavanje lokalnog puta L-16 je definisana u konkursnoj dokumentaciji za predmetnu javnu nabavku.

Održavanjem puteva u zimskom periodu smatraju se radovi i aktivnosti
neophodni za obezbeđenje prohodnosti i bezbednosti saobraćaja na
lokalnom putu L-16, na teritoriji opštine Knjaževac, koji može biti
ugrožen snežnim padavinama, zavejavanjem usled dejstva vetra, ili
poledicom usled niske temperature ili pojave ledene kiše.

Kriterijum za dodelu ugovora: Najniža ponuđena cena.


Izgradnja apartmana na Jabučkom ravništu možda već na proleće

Izgradnja novih objekata na Staroj planini sve je bliža. Osim ulaganja kompanije “Falkensteiner”, i dve domaće kompanije najavile su svoje investicije – kondotel i višeporodične (multifemili) apartmane.

Pregovori sa investitorom koji će graditi multifemili apartmane su završeni, a u narednih nekoliko dana ugovor će biti finalizovan, te će se do kraja meseca naći pred Vladom Srbije, koja treba da ga potvrdi, saznaje “eKapija” u JP “Stara planina”.

– Sa kompanijom koja će graditi višeporodične apartmane dogovorili smo sve – rokove izgradnje, kategorizaciju objekata, udeo države u budućem objektu itd. – kaže Branko Radan, menadžer za razvoj planinskog rizorta JP “Stara planina”, za “eKapiju”.

Kako naš sagovornik pojašnjava, očekuje se da bi ovaj investitor dozvole za gradnju mogao dobiti već do sledeće građevinske sezone, te da sa početkom sezone krene i gradnja. Prema onome što je dogovoreno, rok za završetak posla, nakon dobijanja građevinske dozvole, iznosi 36 meseci.