Knjaževac : Javni uvid u plan generalne regulacije turističkog naselja „Konjarnik“ na Staroj Planini

 

SO Knjaževac – Opštinska Uprava Odeljenje za Urbanizam, komunalne

delatnosti i inspekcijske poslove oglašava javni uvid i stručnu

raspravu o Nacrtu izmena i dopuna plana generalne regulacije

turističkog naselja „Konjarnik“ na Staroj Planini i Izveštaju o Strateškoj proceni uticaja na životnu sredinu izmena i

dopuna plana generalne regulacije turističkog naselja „Konjarnik“ na

Staroj Planini.

Prema donetim planovima, punkt “Konjarnik” predviđen je kao jedan od

ulaza u jedinstveno alpsko skijalište turističkog centra “Babin Zub” sa

regionalnog puta, a širi lokalitet punkta čini integralni deo tog

skijališta.

Širi lokalitet „Konjarnik“ urediće se kao alpsko skijalište za dnevne

izletnike, sa manjim smeštajem u apartmanskom naselju. Prema

projektovanom kapacitetu, ski-kompleks može da primi do 1000

jednovremenih skijaša, od čega bi 400 bilo smešteno u apartmanskom

naselju, a preostali bi bili dnevni izletnici.

Pored glavne motivske funkcije alpskog skijanja, lokalitet „Konjarnik“ i

njegovo okruženje nude uslove za brojne druge vidove sporta i

rekreacije. U zimskoj sezoni to su: nordijsko skijanje i ski-bob uz

korišćenje žičara, sankanje, klizanje na ledu i dr., a u letnjoj sezoni

mali sprtovi: skijanje na travi, vožnja planinskim biciklima i sl.

Svi prostorni elementi predviđeni za izgradnju, prostiru se u granicama

drugog stepena zaštite prirode u kojima je dozvoljena izgradnja i

uređenje ovog tipa prostornih sadržaja i celina.

Javni uvid održaće se u trajanju od 30 dana, od 08. marta do 08. aprila

2013 godine, radnim danima od 8 do 15 časova u prostorijama JP

«Direkcija za razvoj, urbanizam i izgradnju» opštine Knjaževac i u

zgradi SO Knjaževac soba br.44. Javna sednica održaće se 09. aprila 2013

godine, u 12 časova u prostorijama Skupštine opštine Knjaževac (sala

Opštinskog veća). Uvid u Nacrt izmene i dopune navedenog plana može se

izvršiti i na sajtu opštine Knjaževac www.knjazevac.rs

Primedbe na planirana rešenja, u toku javnog uvida, mogu se u pisanoj

formi dostaviti Opštinskoj upravi-Odeljenju za urbanizam, komunalne

delatnosti i inspekcijske poslove opštine Knjaževac, najkasnije do 08.

aprila 2013 godine. Pravna i fizička lica mogu pred Komisijom za planove

Skupštine opštine Knjaževac da obrazlože svoje primedbe, koje su u

pisanom obliku poslali tokom javnog uvida.

Pre izlaganja na javni uvid, Komisija za planove Skupštine opštine

Knjaževac je na sednici održanoj 01. marta 2013. godine izvršila stručnu

kontrolu Nacrta izmene dopune ovog plana. Javni uvid se organizuje

na osnovu člana 50. Zakona o planiranju i izgradnji («Službeni glasnik

Republike Srbije», broj 72/2009, 81/2009,-ispr., 64/2010-odluka US ,

24/2011 i 121/12).

Po završetku javne sednice Komisija za planove sačinjava Izveštaj koji dostavlja nosiocu izrade plana.

Grafički prilozi

Tekstualni prilozi

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *