Graditeljski detalji : Projekat Falkensteiner hotela Stara planina


(Hotel Falkensteiner)

Nacionalni park Stara Planina

Jedan od naših najlepših nacionalnih parkova,
Nacionalni park Stara planina nalazi se u Istočnoj Srbiji i zahvata
površinu od 142 219,64 hektara. Lepote netaknute prirode su očaravajuće,
a bogatstvo flore i faune i ostalih prirodnih bogatstava neprocenjivi,
pa je 1997. godine odlučeno da Stara planina postane Park prirode. Pod
zaštitom je države kao prirodno dobro od izuzetnog značaja, svrstano u
1. kategoriju. U centralnom delu Parka prirode na 1 350 m nadmorske
visine i jednom od najlepših mesta, Jabučkom ravništu, smešten je
moderan hotelski kompleks Falkenštajner hotel Stara planina
(Falkensteiner Hotel Stara Planina) koji ima 4 zvezdice prema
internacionalnim hotelskim standardima.Ideja arhitektonske postavke hotelskog kompleksa i
uklapanje u ambijent Arhitektura objekta predstavlja težnju ka
savremenom izrazu i uspostavljanju karakterističnog “image-a” koji treba
da naglasi agilnost, sposobnost i uspešnost investitora koji prati
savremene tehnološke zahteve uz negovanje tradicionalnog. Hotelski
kompleks, koji zauzima prostor od preko 26 000 m² projektovan je kao
jedinstveni objekat sa nekoliko lamela različitih visina u čijem se
sklopu nalaze: otvoreni i zatvoreni bazen, Wellness, beauty i fitness
centar kao i drugi hotelski sadržaji kao što su restoran, pizzeria,
lobby bar, dečja igraonica, prodavnice itd. Hotel je kapaciteta 146
smeštajnih jedinca u okviru kojeg ima dvokrevetne sobe, apartmane i
predsednicki apartman. Otvoreni prostori između lamela povezani su
platoima koji prate denivelaciju terena. Ispod platoa smeštene su
pomoćne i prateće prostorije kao sto su kuhinja, perionica veša, garaža
za goste hotela, mašinske sale i druge tehničke prostorije. Sve je
podređeno boravku i uživanju skijaša u toku zimske sezone i ostalih
turista tokom godine.

(bazen)

Hidroizolacija platoa i obrada konstruktivnih dilatacija
Veliki broj tehničkih prostorija i pratećih sadržaja
smešten je u suterenu ispod glavnog platoa. U toku izrade projekta
projektanti su veliku pažnju posvetili izboru sistemskog rešenja
hidroizolacije, kako bi osigurali da svi prostori ispod platoa budu
zaštićeni od eventualnih prodora vode i vlage. Projektom su predviđene
konstruktivne dilatacije između platoa i objekata hotelskog kompleksa.
Na celoj površini AB ploče platoa urađena je bitumenska hidroizolacija. S
obzirom da se prostori ispod platoa koriste i greju postavljena je
parna brana i termoizolacija preko koje je urađen sloj za pad. Velike
površine ravnih krovova, terasa, platoa koje natkrivaju prostore koji se
greju zahtevaju postavljanje otparivača. Otparivači imaju funkciju
odvođenje pare iz slojevitog sistema termo-hidroizolacije ravnog krova
na svakih 25 – 50 m2, pa je i u ovom slučaju na celoj površini
postavljeni perforirani otparivači čiji su krajevi sprovedeni uz zidove
objekta i završeni fazonskim elementom.
Kao dodatna zaštita konstrukcije izveden je
hidroizolacioni sistem Mapelastic u dva sloja kako bi se osiguralo da
kompletan sistem krova ostane suv. Upotrebljeni su svi elementi sistema:
polimer cementna masa MAPELASTIC, mrežica od alkalno otpornih staklenih
vlakana MAPENET 150 i gumirane poliesterske trake MAPEBAND. MAPELASTIC
masa je naneta gletericom u dva sloja, ukupne debljine 2 mm, sa
umetanjem mrežice od staklenih vlakana otpornih na alkalije MAPENET 150
čime se poboljšava premošćavanje eventualnih pukotina (čak do 1,5 mm)
kod nestabilnih podloga.
Konstruktivne dilatacije su obrađene postavljanjem
MAPEBAND TPE traka od elastomernog termoplastičnog poliolefina za
elastično premošćavanje i vodonepropusnost radnih spojeva i postavljanja
preko pukotina izloženih pomeranjima. MAPEBAND TPE trake lepljene su
epoksidnim lepkom ADESILEX PG1, dvokomponentnim tiksotropnim epoksidnim
lepkom za konstruktivna lepljena. Na hidroizolaciju, urađenu u sistemu
Mapelastic, direktno je lepljena završna obloga platoa.

(Spa)
Mapei rešenja za brzo i kvalitetno izvođenje betonskih bazena i spa centra
Posle napornog skijaškog dana goste hotela čeka
opuštanje u spa i fitnes centru. Velnes prostor zauzima 1000 m² i
sastoji se od spoljašnjeg i unutrašnjeg bazena, relaks zone sa
ležaljkama, teretane, finske saune, hamama, hidromasažne kade i
prostorija za razne tretmane. Mapei rešenja za izvođenje, hidroizolaciju
i oblaganje betonskih bazena primenjena su prilikom izgradnje
spoljašnjeg i unutrašnjeg bazena. Posle sazrevanja betona školjki bazena
izvršeno je probno opterećenje bazena punjenjem vode.
Za reprofilaciju zidova bazena upotrebljen je
PLANITOP FAST 330, jednokomponentni brzovezujući malter ojačan vlaknima.
PLANITOP FAST 330 se koristi za izravnavanje armirano-betonskih
površina bazena pre nanošenja hidroizolacije Mapelastic sistema (posle
samo 24 sata na temperaturi od +20°C) ili za direktno polaganje svih
vrsta keramičkih pločica i mozaika posle 4 sata pri temperaturi od
+20°C. Nanosi se u debljinama od 3 do 30 mm u jednom nanosu. Primena
ovog maltera omogućila je izvođenje hidroizolacije nakon jednog dana od
završetka reprofilacije. Za izravnavanje podova betonskih školjki
upotrebljen je estrih spravljen sa TOPCEM-om. TOPCEM je specijalno
vezivo koje se koristi za izradu brzosušećih estriha sa kontrolisanim
skupljanjem. TOPCEM potpuno zamenjuje cement u estrihu i zato ga ne
treba mešati sa drugim cementom. Estrih pripremljen sa TOPCEM-om ima
visoku čvrstoću (≥30 MPa posle 28 dana). U odnosu na “klasične” estrihe
najveća razlika i prednost estriha izrađenog sa TOPCEM-om je znatno
kraće vreme čekanja pre ugradnje hidroizolacije ili oblaganja završnom
oblogom.


(Restoran)
Kada govorimo o sistemskim rešenjima za izradu
betonskih bazena potrebno je napomenuti da obrada prodora ima značajnu
ulogu. Prodori – brizgaljke i reflektori u bazenu su mesta eventualnog
prodora vode. Mapei je predložio rešenje koje je izvođač kvalitetno
izveo. Oko cevi prodora je naneta hidroekspanzivna pasta MAPEPROOF
SWELL, a nakon toga je unutrašnja ivica izravnata epoksidnim lepkom
ADESILEX PG1 koji je u potpunosti prekrio hidroekspanzivnu pastu.
MAPEPROOF SWEEL pasta je naneta pištoljem oko cevi. U kontaktu sa vodom
povećava zapreminu 100% – ekspandira čime sprečava prodor vode. Da bi se
ograničilo ekspandiranje MAPEPROOF-a SWEEL i stvorila otpornost na
hidrostatički pritisak, nakon zaptivanja nanet je epoksidni lepak
ADESILEX PG1 čija čvrstoća pri pritisku iznosi 70 N/mm2.
Posle završetka reprofilacije zidova, izravnavanja
podova i obrade prodora urađena je kompletna hidroizolacija unutrašnjeg i
spoljašnjeg bazena u sistemu Mapelastic u dva sloja uz umetanje mrežice
od alkalno otpornih staklenih vlakana MAPENET 150 u prvi sloj,sa
ugradnjom traka i fazonskih elemenata u Mapeband sistemu.
Za oblaganje bazena staklenim mozaikom upotrebljen je
lepak ADESILEX P10 klase C2 TE bele boje u kombinaciji sa polimernim
dodatkom ISOLASTIC-om za poboljšanje prionjivosti i fleksibilnosti.
Oblaganje bazena staklenim mozaikom završeno je fugovanjem. Preporuka je
da se bazeni fuguju masama klase CG2 koje poseduju visoku otpornost na
abraziju i smanjeno upijanje vode. Ovde je primenjena brzovezujuća masa
za fugovanje ULTRACOLOR PLUS u boji po izboru projektanta. Zaptivanje
dilatacija i spojeva urađeno je silikonskom masom MAPESIL AC u boji fug
mase, otpornoj na pojavu buđi i bakterija.
Topcem u sistemu toplovodnog podnog grejanja
U kompletnom unutrašnjem prostoru Wellness-a
postavljeno je toplovodno podno grejanje. Podno grejanje je
niskotemperaturni sistem grejanja i toplota se prenosi preko velikih
podnih površina sa relativno niskim temperaturama. Temperatura površine
poda ne bi trebalo da bude viša od 29°C, pri čemu je moguće da
temperature u ivičnim zonama uz spoljne zidove bude 32 – 33°C. Jedan od
veoma važnih elemenata sistema podnog grejanja je estrih.

Bilo da se
radi o prostoru sa podnim grejanjem ili bez mora se voditi računa o
količini vlage u estrihu. Kod “klasičnih” estriha vreme sušenja iznosi
tri do pet nedelja u zavisnosti od debljine estiha što nam diktira
ugradnju završne obloge. Da bi se skratili rokovi do ugradnje završne
podne obloge, a kompletan sistem toplovodnog podnog grejanja bio
kvalitetno urađen, za izradu estriha upotrebljen je TOPCEM. TOPCEM bitno
smanjuje higrometričko skupljanje koje se pojavljuje nakon ugradnje
klasičnog estriha.

Ostatak vlage u estrihu izrađenog s TOPCEM-om nakon 4
dana iznosi ispod 2% mereno CM metodom. Nakon postavljanja cevnog
razvoda i ugradnje estriha sa TOPCEM-om urađena je proba podnog
grejanja. Završna obloga od granitne keramike lepljena je fleksibilnim
cementnim lepkom KERAFLEX MAXI S1, koji se može nanositi u sloju do 15
mm i ima izuzetnu prionjivost od 2,6 MPa. KERAFLEX MAXI S1 je
poboljšani, fleksibilni cementni lepak, klase C2 TE sa produženim
otvorenim vremenom i bez klizanja na vertikalnim površinama, za
polaganje keramičkih pločica i proizvoda od kamena. Proizveden e u
skladu sa Low Dust tehnologijom. Fugovanje u svim prostorijama izvedeno
je primenom mase za fugovanje ULTRACOLOR PLUS. Važno je napomenuti da su
primenjeni Mapei materijali (TOPCEM, KERAFLEX MAXI S1, ULTRACOLOR PLUS)
u sistemu podnog grejanja koji garantuju brzu i kvalitetnu ugradnju i
prijatan boravak u prostorijama sa podnim grejanjem.
TEHNIČKI PODACI
Falkensteiner Hotel Stara Planina, Jabučko ravnište, Kalna
Investitor: Javno preduzeće Stara Planina
Projektantska kuća: Mašinoprojekt Kopring AD
Autor projekta: Miroslav Stefanović, d.i.a.
Koautori: Vesna Ćirković, d.i.a. i Sanda Vukadin, d.i.a.
Izvođač radova: Deneza M Inženjering
Podizvođači za opisane radove: Novi Hidrobeton, Vidanje, Metron M Inženjering, Pro Building, Rubens, MTM Wellness Bau
Direktori projekta: Nada Ristanović, d.i.a. Mašinoprojekt Kopring,
Vladimir Mićić, d.i.g Deneza M Inženjering
Odgovorni izvođači radova: Milan Vodoplav, d.i.g, Jovan Kovačina, d.i.a, Milan Srdić d.i.a., Stevan Jovanović, d.i.m.
Inženjeri gradilišta: Vladimir Stojadinović, d.i.g., Bojan Rašović, d.i.g.
Mapei kordinator: Melanija Pavlović, d.i.a. i Nebojša Janić
Mapei distributer: BWC d.o.o., UC Partizan d.o.o.
Vreme izvođenja radova: 2010 – 2011

Izvor : Svet Mapei www.mapei.rs i www.mapei.com
e kapija

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *