Otvara se šalter Pošte na Staroj planini –

Banka poštanksa štedionica AD Beograd oglašava potrebu za prijem u radni odnos 1.izvršioca u organizacionom obliku filijala Niš, samostalni šalter Stara planina.

Poslovi sa uslovima za koje se oglašava potreba za radom na samostalnom šalteru banke su : viša ili visoka stručna sprema, najmanje 6.meseci radnog iskustva na šalterskim poslovima osposobljenost za rad na računaru.Pod radnim iskustvom na šalterskim poslovima podrazumeva se radno iskustvo na šalterskim poslovima u banci.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće biti razmatrane.
Prijave na oglas sa priloženim dokazima o ispunjavanju uslova dostaviti najkasnije do 26.aprila 2016 godine na adresu Banka poštanksa štedionica AD Beograd filijala Niš , ulica Generala Milojka Lešjanina broj 10, 18 000 Niš sa naznakom prijava na oglas.
Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *