Raspisan tender za zimsko održavanje puta L16 Janski most- Babin zub

Javno preduzeće “Direkcija za razvoj, urbanizam i izgradnju” Knjaževac i JP za razvoj planinskog turizma „STARA PLANINA raspisalo je 21.novembra 2013 godine Javnu nabavku JN br. 449/1-13 je USLUGA- Zimsko održavanje lokalnog puta L-16 u opštini Knjaževac, sezona 2013/2014.

 Opis predmeta nabavke: Predmet javne nabavke je USLUGA- Zimsko
održavanje lokalnog puta L-16 u opštini Knjaževac, sezona 2013/2014 – Zimsko održavanje lokalnog puta L-16 uređuje se Programom zimskog održavanja koji se dostavlja preduzeću sa kojim naručioci JP „Direkcija za razvoj,urbanizam i izgradnju opštine Knjaževac“ i JP za razvoj planinskog turizma

„STARA PLANINA“, sklope ugovor o zimskom održavanju lokalnog puta L-16 u

opštini Knjaževac, koji obuhvata lokalni put L-16 ( od Janjskog mosta do „doma na

Babinom zubu“) sa pristupnim saobraćajnicama i parkingom do hotela na Jabučkom

ravništu i pristupnom saobraćajnicom i parkingom na Konjarniku.Početak rada zimske službe je 15.11.2013. godine i njena aktivnost traje do31.03.2014. godine. Ukoliko dođe do padavina ili potrebe za intervencijom zbog pojave poledice i sličnih vremenskih neprilika interveniše se i pre i posle ovog termina propisanog trajanja zimske službe.

Vozila, građevinska mehanizacija i druga oprema neophodna za zimsko održavanje lokalnog puta L-16 je definisana u konkursnoj dokumentaciji za predmetnu javnu nabavku.

Održavanjem puteva u zimskom periodu smatraju se radovi i aktivnosti
neophodni za obezbeđenje prohodnosti i bezbednosti saobraćaja na
lokalnom putu L-16, na teritoriji opštine Knjaževac, koji može biti
ugrožen snežnim padavinama, zavejavanjem usled dejstva vetra, ili
poledicom usled niske temperature ili pojave ledene kiše.

Kriterijum za dodelu ugovora: Najniža ponuđena cena.Preuzmite konkursnu dokiumentaciju :


Izvor Knjaževačke vesti

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *