Školarci i Studenti i čiste i pošumljavaju Staru planinu

 

Povodom Međunarodnih dana zaštite šuma i voda 21. i 22. marta Studentski parlament Šumarskog fakulteta iz Beograda u saradnji sa gradom Pirotom organizuje akciju pošumljavanja i čišćenja Stare planine.

Akcija će biti održana 28. i 29. marta 2017. pod nazivom “TVOJ ŽIVOT SU TVOJA DELA!”.
U akciji će učestvovati 50 studenata Šumarskog fakulteta zajedno sa 100 učenika osnovnih i srednjih škola iz Pirota. Kako je planirano, 28. marta će se realizovati čišćenje vodotoka, izletišta i mini deponija, dok će 29. marta studenti i učenici izvršiti pošumljavanje određenih lokaliteta na Staroj planini.
Poslednjeg dana akcije će se održati tribina, gde će studenti prezentovati učenicima radove o zaštiti životne sredine, uticaju prirode na čoveka i slično. Studenti će biti smešteni u Planinarskom domu kraj sela Dojkinci na Staroj planini.
Pored Grada Pirota i Šumarskog fakulteta iz Beograda, akciju su podržali i Turistička organizacija “Pirot”, JKP “Komunalac”, Šumsko gazdinstvo “Pirot”, Park prirode Stara planina, Osnovna škola “Sveti Sava” i Srednja stručna škola iz Pirota.

Izvor .pirotskevesti.rs

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *