Category Archives: Ekologija

Javni uvid i stručna rasprava o regulaciji dalekovoda 35 kv „Balta Berilovac-Jabučko ravnište“ i regulacije groblja „Berčinovačko Brdo“ u Knjaževcu


Odeljenje za urbanizam ,komunalne delatnosti i inspekcijske poslove
Oglašava Javni uvid i stručnu raspravu o Nacrtu plana detaljne
regulacije dalekovoda 35 kv „Balta Berilovac-Jabučko ravnište“ na
Staroj Planini i o Nacrtu plana detaljne regulacije groblja
„Berčinovačko Brdo“ u Knjaževcu kao i Izveštaju o strateškoj proceni
uticaja na životnu sredinu plana detaljne regulacije dalekovoda 35 kv
„Balta Berilovac-Jabučko Ravnište“ na Staroj Planini i plana detaljne
regulacije groblja „Berčinovačko Brdo“ u Knjaževcu.

Javni uvid održaće se u trajanju od 30 dana, od 02. septembra do 02.
oktobra 2013 godine,radnim danima od 8 do 15 časova u prostorijama JP.
“Direkcija za razvoj, urbanizam i izgradnju opštine Knjaževac“ i u
zgradi SO Knjaževac soba br.44.


Otvoren Centar za posetioce na Staroj planini

U centru „Vrelo“ mogu se dobiti informacije o prirodnim i kulturnim vrednostima Stare planine. Osim edukativnih i izložbenih sadržaja u centru postoje mogućnosti i za smeštaj manjih grupa posetilaca.

Centar za posetioce „Vrelo” u Parku prirode Stara planina otvoren je danas na Međunarodni dan biodiverziteta, u organizaciji Programa za razvoj Ujedinjenih nacija (UNDP) i Javnog preduzeća „Srbijašume“. Poziv javnosti na odgovorno ponašanje upućen je na otvaranju, jer očuvana biološka raznolikost doprinosi regulaciji klime, umanjuje efekat gasova staklene bašte, održava kvalitet vazduha i vode i kontroliše suše i poplave.